Responsabilitate ecologică

Suntem conștienți de faptul că resursele naturale reprezintă un bun de mare valoare, dar știm totodată că acestea sunt limitate. De aceea și din considerație pentru generațiile viitoare, resursele naturale reprezintă pentru noi un bun care necesită o protecție deosebită și o abordare extrem de responsabilă.

Înalta apreciere pe care o acordăm naturii este dovedită de modalitatea în care compania noastră înțelege că trebuie să aibă loc exploatarea resurselor. Astfel, în situațiile în care nu este posibil să fie consumate resurse doar în măsura în care acestea se pot regenera, compania noastră a decis să se orienteze spre implementarea unor concepte de economisire, de reducere a producției de deșeuri, de reciclare și reutilizare a materialelor și, nu în ultimul rând, spre producerea unor produse de înaltă calitate și durabile.

Alte măsuri luate de compania noastră în această privință se referă la determinarea valorilor de consum și optimizarea acestora. Obiectivul nostru în domeniul protecției mediului este de a ne perfecționa în mod constant, cu mult peste cerințele stipulate de dispozițiile legale aplicabile.

Ne dorim să realizăm o producție sustenabilă care să se bazeze pe acțiuni inovatoare și pe utilizarea celor mai noi tehnologii.

Date de contact

Ne bucurăm să vă putem oferi consultanță și asistență:
Service-Hotline
+004.021.668.02.80

Niedax – O companie a GRUPULUI NIEDAX arrowinapoi