Responsabilitatea socială corporativă

Ca unul dintre cei mai mari producători mondiali în domeniul sistemelor de susținere a cablurilor, GRUPUL NIEDAX consideră că este de datoria sa să își asume responsabilitatea pentru toate activitățile de afaceri desfășurate în sensul responsabilității sociale corporative la nivelul tuturor locațiilor sale de lucru naționale și internaționale.

Suntem convinși de faptul că un management transparent, supus unor standarde etice înalte, consolidează capacitatea unei companii de a promova dezvoltarea durabilă și de a realiza o creștere economică sănătoasă.

Totodată, efortul nostru a fost îndreptat dintotdeauna spre obținerea unui echilibru între obiectivele economice, ecologice și cele sociale. Valorile noastre fundamentale sunt înscrise în Codul Nostru de Conduită.


Responsabilitate ecologică

Suntem conștienți de faptul că resursele naturale reprezintă un bun de mare valoare, dar știm totodată că acestea sunt limitate. De aceea și din considerație pentru generațiile viitoare, resursele naturale reprezintă pentru noi un bun care necesită o protecție deosebită și o abordare extrem de responsabilă.

Înalta apreciere pe care o acordăm naturii este dovedită de modalitatea în care compania noastră înțelege că trebuie să aibă loc exploatarea resurselor. Astfel, în situațiile în care nu este posibil să fie consumate resurse doar în măsura în care acestea se pot regenera, compania noastră a decis să se orienteze spre implementarea unor concepte de economisire, de reducere a producției de deșeuri, de reciclare și reutilizare a materialelor și, nu în ultimul rând, spre producerea unor produse de înaltă calitate și durabile.

Alte măsuri luate de compania noastră în această privință se referă la determinarea valorilor de consum și optimizarea acestora. Obiectivul nostru în domeniul protecției mediului este de a ne perfecționa în mod constant, cu mult peste cerințele stipulate de dispozițiile legale aplicabile.

Ne dorim să realizăm o producție sustenabilă care să se bazeze pe acțiuni inovatoare și pe utilizarea celor mai noi tehnologii.


Sustenabilitate economică

Activitatea economică desfășurată în contextul unei competiții strânse pentru obținerea de segmente de piață necesită gândire anticipativă, autoevaluare și luarea de măsuri în timp util pentru repoziționarea pe piață.

Aceste cerințe includ, pe de o parte, concentrarea pe anumite activități economice de bază, iar pe de altă parte, realizarea de achiziții strategice contribuie și ea la extinderea competențelor profesionale, la flexibilizarea și eficientizarea ofertei de produse, activității de producție și serviciilor oferite.

Realizarea de investiții adecvate și luarea unor măsuri de restructurare cu privire la producțiile existente pot duce la dezvoltarea unor mijloace tehnice și organizatorice și la deschiderea de drumuri noi. Punctul nostru forte este redat foarte bine de principiul „totul sub un singur acoperiș“ pentru că doar astfel putem decide singuri cu privire la aproape întreg domeniul de aplicare al producției noastre.

Obiectivul nostru de afaceri este ca pe baza autoevaluării critice și flexibilității care ne caracterizează să putem fi deschiși în permanență la oportunitățile de schimbare profitabile care ne asigură un avantaj competitiv și o dezvoltare sigură a locațiile noastre de lucru.


Sustenabilitate socială

Un mediu de lucru plăcut și sustenabil reprezintă condiția principală pentru asigurarea unui personal sănătos, mulțumit și motivat.

Fundamentul îndeplinirii acestei cerințe este reprezentat aici de oferirea unor servicii solide de prevenție care nu cuprind doar siguranța și protecția împotriva incendiilor la locul de muncă, ci și dezvoltarea conștientizării importanței reglementărilor de siguranță în rândurile angajaților.

În plus, raporturile de muncă cu fracțiune de normă și programul de lucru flexibil oferă posibilitatea de a îmbina cu succes viața de familie cu viața profesională în sensul conceptului Work-Life-Balance.

Programele noastre de formare profesională nu numai că asigură satisfacerea propriei noastre cereri de lucrători tineri, ci, de asemenea, acest lucru permite și altor companii care nu pot organiza sigure astfel de programe de formare profesională să profite de absolvenții noștri cu calificări excelente.

Ai nevoie de ajutor? Suntem fericiți să vă ajutăm.

Tel.: (004) 021.668.02.80
Fax: (004) 021.668.02.80
office@SPAMPROTECTIONniedax.ro